SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri

GÜNCELLENME TARİHİ: 24/02/2016

2 Kasım 2012 Çarşamba tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


MADDE 11-
 (1) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

A) Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek.

B) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.

C) Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Ç) Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek.

D) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00